CD MET DATABASIS:

Die CD se naam is GGSA/GSSA Omnibus Volume 5 , GGSA produkkode CD034 en bevat 11 familie databasisse o.a.

Blom, Barend Pieterz
Blom, Johann Peter
Carstens
Human
Krapohl
Neethling
Redelinghuys
Schoonwinkel
Van der Spuy
Van Eeden
Van Papendorp

Die Cd’s sal direk bestel kan word vanaf GGSA se Nasionale Tesourier Andre Heydenrych:
E-pos:aheydenr@mweb.co.za  Faks: 086 672 2412
Telefoon 011-804-6533 of  083-282-0047

http://www.eggsa.org/sales/ewinkel_a_dc.htm